MALCILAR TEKSTİL

SOSYAL SORUMLULUK

Malcılar Tekstil olarak; faaliyetlerimize başladığımız ilk günden bugüne kadar sahip olduğumuz alçak gönüllük, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeler geliştirip, bunları en etkin bir biçimde uygulayarak insanlığın ve toplumun gelişimi için çaba gösteriyoruz.

Sorumluluk bireyden başlar ilkesiyle çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda her zaman destekliyoruz.

Faaliyet göstermekte olduğumuz bölgede topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, eğitim–öğretim kurumları, kamu-sivil toplum kuruluşları ve diğer sosyal paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye ve bu anlayışı gelecek nesillere aktarmaya özen gösteriyoruz.

Katılımcı, girişimci, özgüvenli, kendini ifade edebilen, estetik değer yargıları gelişmiş olarak iyi eğitilmiş ve yetişmiş insan gücünün ülke ekonomisinin ve insanlığın gelişimindeki en önemli unsur olduğunun bilinciyle eğitime destek olmayı asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Bu bağlamda, yapımını ve tefrişini gerçekleştirdiğimiz okullarımızla eğitime olan desteğimizi devam ettirmekteyiz.

2006 -

Bilge Malcıoğlu İlköğretim Okulu

Lorem ıpsum lorem ıpsum lorem ıpsum

2004 -

Malcılar Lisesi

Lorem ıpsum lorem ıpsum lorem ıpsum

2002 -

Rahmiye Malcıoğlu İlköğretim Okulu

Lorem ıpsum lorem ıpsum lorem ıpsum