İSG POLİTİKAMIZ

Malcılar Tekstil Sanayi A.Ş., yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “ÖNCE İNSAN” kılavuzu ile;

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymayı,
  • Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için sürekli olarak eğitimler vermeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • Risk analizleri yaparak, düzeltici / önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,
  • İşyerinde bulunan tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz ile iş birliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansımızı arttırmayı,

“İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” olarak benimser.