ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Malcılar Tekstil Sanayi A.Ş., yaptığı tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde çalışmayı felsefe edinerek;

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
  • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,

“Çevre Politikası” olarak benimser.